DZIAŁANIA W ZAKRESIE OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO WE WROCŁAWIU:
KOŚCIÓŁ P.W. ŚW. MARCINA, XIV w., – konserwatorski remont części dachu – 3 etap prac

Opis zabytku:

Gotycki kościół Św. Marcina, pierwotnie kaplica grobowa pod wezwaniem Najświętszej Panny Maryi jest najstarszym kościołem we Wrocławiu. W XII w., za panowania Henryka IV Probusa nastąpiła przebudowa zespołu zamkowego. Ok. 1284r. książę podjął budowę nowej kaplicy grobowej. Ukończona została w 1 połowie XIV w. kiedy wykonano sklepienie oraz dekorację kamieniarską. Kaplicę wzniesiono w północno-zachodnim narożu dziedzińca zamku książęcego na Ostrowie Tumskim. Wybudowana na planie oktogonu z chórem oraz nadwieszoną nawą okrężną. Pierwotna forma została zniekształcona podczas przebudowy w 1 połowie XV w. Kaplica została zniszczona w 1945 r., odbudowana w latach 1958-1968. Murowana z kamienia i cegły, składa się z nawy założonej na sześcioboku, z nieregularnie występującym wydłużonym prezbiterium, ozdobiona we wnętrzu rzędem ślepych kamiennych arkad o bogato profilowanych blendach i rzeźbionych maswerkach.

Zakres przeprowadzonej inwestycji:

Prace konserwatorskie i naprawcze dachu:

 • rozbiórka pasów nadrynnowych, gzymsów i pasów elewacyjnych;
 • rozbiórka murów ogniowych przy kryciu dachu dachówką;
 • wykonanie i montaż pasów nadrynnowych;
 • wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych;
 • wykonanie i montaż murów ogniowych przy kryciu dachu dachówką;
 • wymiana rur spustowych z blachy cynkowej o długości odcinka do 1,0m;
 • wymiana elementów konstrukcyjnych w konstrukcji dachu – końce krokwi, jętka, krokiew narożna, płatew, miecze i zastrzały;
 • odgrzybianie preparatem oleistym belek i krawędziaków;
 • rozebranie pokrycia dachowego z dachówki;
 • ołacenie dachów żerdziami o średnicy 10mm z ociosaniem;
 • izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho;
 • krycie dachu dachówką mnich-mniszka firmy KORAMIC KUNICE na zaprawie wapiennej w kolorze i strukturze identycznej ze zdemontowaną;
 • scalanie kolorystyczne pokrycia dachu;
 • dostawa i montaż dwóch okien w lukarnach dachowych – pulpitowych;
 • remont dwóch lukarn dachowych;
 • wykonanie nowej instalacji odgromowej dla budynku;
 • wykonanie nakrywy z dachówki muru od ul. Św. Marcina

Powierzchnia dachu poddana pracom konserwatorskim i naprawczym – 180m2.

swMarcin4 swMarcin3 swMarcin2 swMarcin1