Zamawiający – Fundacja Zamku Piastów Śląskich – informuje, że w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont elewacji budynku Kościoła p.w. Św. Marcina przy ul. Św. Marcina we Wrocławiu” jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę Restoart Sp. z o. o., ul. Piastowska 22/4, 50-361 Wrocław, która zaoferowała cenę 270.600 zł.

Do pobrania (pdf):