Zamawiający – Fundacja Zamku Piastów Śląskich z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w ramach przetargu nieograniczonego pisemnego na realizację zamówienia pn. „WROCŁAW, KOŚCIÓŁ REKTORALNY DUSZPASTERSTWA ŚRODOWISK TWÓRCZYCH P. W. ŚW. MARCINA, XIV W., ETAP 5: DOKOŃCZENIE PRAC PRZY ELEWACJI ORAZ KONSERWATORSKI REMONT ZEWNĘTRZNYCH FRAGMENTÓW PRZYPÓR” jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę Restoart Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piastowska 22/4, 50-361 Wrocław, która zaoferowała cenę brutto 487.080,00 zł.

Oferta złożona przez Restoart sp. z o.o. było jedyną ofertą złożoną w przetargu. Spełniła ona wszelkie wymogi formalne, a nadto uzyskała maksymalną przewidzianą w niniejszym postępowaniu punktację.