Przypominamy, że osoby wpierające Fundację mogą skorzystać z ulgi podatkowej i zmniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego organizacjom takim jak Fundacja Zamku Piastów Śląskich.

Osoby fizyczne wpierające Fundację mogą skorzystać z ulgi podatkowej przewidzianej w art. 26 ust. 1 pkt. 9 ppkt. a) ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych, zgodnie z którym można zmniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę dokonanych darowizn w łącznej wysokości nieprzekraczającej 6 % dochodu.

Jeżeli zechcecie Państwo skorzystać z w/w ulgi wymaganym przez Urząd Skarbowy dokumentem jest potwierdzenie dokonania przelewu na rzecz Fundacji.

 

W przypadku gdy zechcą Państwo wspomóc nasze działania finansowe
w formie darowizny, prosimy o wpłaty na konto numer:
BNP Paribas 12 1600 1156 1848 0417 6000 0001